văn minh cổ đại

Phát hiện mới cho thấy con người đã có tồn tại từ 130.000 năm trước

Nhưng những phát hiện mới tại California này lại có niên đại quá xa, từ 130.000 năm trước, và các viên đá ở đây nặng