dòng sông

Cenote Angelita có một dòng sông chảy dưới biển.

Theo các nhà khoa học, hiện tượng này có thể được tạo ra bởi một lớp đệm dày của khí hydrogen sulfide được sản sinh