chuyện bộ lạc

Tục đưa lưng cho hôn phu đánh đập của các phụ nữ bộ lạc Hamar, Ethiopia.

Ngày nay, các tổ chức từ thiện vẫn thường xuyên kiểm tra các khu vực này để cứu những đưa trẻ không may mắn bị