câu chuyện lạ có thật

Câu chuyện về chú cá vàng sống sót không thức ăn và ánh sáng trong 2 năm

“Cá, đặc biệt là loài cá nước lạnh như cá vàng có thể ngắt quá trình sinh lý đến mức tối thiểu và sử dụng