câu chuyện đá màu

Giống ngô có những hạt ngô lấp lánh như đá màu

“Tôi gần như té ngữa, chưa ai từng thấy những hạt ngô như thế này” Bill McDorman, nói với tờ Native Seed/Search, một tổ chức