cách nói chuyện với voi

Nữ “Tarzan” Ấn Độ, người có thể nói ngôn ngữ của loài voi

Ngày nay, bất cứ có đàn voi nào xâm nhập khu dân cư, các quan chức lâm nghiệp lại phải nhờ đến cô giúp đỡ