ba lan thời trung cổ

Giải đấu của các hiệp sĩ như thời trung cổ tại Ba Lan

Ngoài quy định không được đánh vào vùng cơ thể không được bảo vệ cũng như cột sống, cổ, sau khuỷu gối ..còn lại tất